13.08.2014Turystyka

Mapa Turystyczna na Emapi.pl

Dane hipsometryczne, szczyty górskie, lokalizacja bacówek, latarni morskich pomników przyrody czy ruin zamków, wyciągi narciarskie, szlaki rowerowe, piesze i konne czy narciarskie – wszystko to i wiele więcej znaleźć można na portalu Emapy.

Emapi.pl to portal mapowy autorstwa Emapa S.A., producenta cyfrowej mapy polski i jej dostawcy do licznych programów nawigacyjnych (NaviExpert, Mio, iGO, Navmax, Mireo, GoClever) czy map online (jakdojade.pl, korkosfera.pl). Został stworzony przede wszystkim w celu prezentacji klientom danych Emapy, potencjalnych możliwości i wybranych warstw danych, jak również samej technologii EMAPI (ułatwiającej umieszczenie i oprogramowanie interaktywnej mapy na własnej stronie internetowej lub w wewnętrznej sieci firmowej). Od jakiegoś już czasu profil Emapi.pl jednak się zmienia, coraz bardziej celując w indywidualnych użytkowników map online.

Przejawia się to w udostępnianiu kolejnych warstw informacji istotnych z punktu widzenia internautów, poczynając od algorytmu wyznaczania tras dla komunikacji publicznej, poprzez bazę lokalizacji geograficznych powiązanych z Wikipedią, aktualizowaną na bieżąco bazę utrudnień na drogach (na podstawie informacji o GDDKiA), kamer online obsługiwanych przez GDDKiA, po całkiem nowe warstwy danych:

 • warstwa traffic, czyli aktualne informacje o natężeniu ruchu i zdarzeniach na drodze,
 • warstwa inwestycji drogowych, czyli na bieżąco aktualizowana sieć budowanych bądź planowanych dróg na obszarze Polski z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji i typów dróg,
 • i wreszcie stworzona od podstaw przez Emapę mapa turystyczna.

Jak powstaje mapa turystyczna Emapy? Jaki obszar obejmuje? Jakie informacje zawiera mapa turystyczna? Jak z niej korzystać?

Lata doświadczenia w branży

Jeśli chodzi o źródła danych, w przypadku Emapy był to pomniejszy problem. Spółka od dekady działała już na rynku geoinformatyki. W tym czasie zgromadziła ogromne zasoby danych – część już wdrożonych w zestawie MapSet (np. niektóre POI turystyczne), część jedynie kolekcjonowanych na potrzeby ewentualnych przyszłych implementacji. Firma posiadała także setki godzin nagrań z Car-to-grapha (samochód wyposażony w kamery), na podstawie których mogła zbudować np. mapę ścieżek rowerowych w miastach i okolicach podmiejskich. Dodatkowym źródłem danych były też zapisy śladów GPS gromadzone przez Emapę i przesyłane przez klientów. Ponadto, już w trakcie realizacji projektu, podjęto rozmowy z firmą Azymut, która w tym samym okresie rozwijała ideę nowej, wartościowej turystycznej i drogowej mapy Polski na urządzenia Garmin. Efektem rozmów było nawiązanie współpracy i stworzenie przez Azymut mapy „PL Topo”, która została oparta na danych Emapy. Uzyskano dzięki temu dostęp do kolejnych źródeł informacji turystycznych, a już po rynkowej premierze nawigacji PL Topo - także do cennych uwag przekazywanych przez jej użytkowników. Analogicznie, po wdrożeniu mapy turystycznej na Emapi.pl, uwagi spływające od użytkowników (często także w postaci ścieżek GPS) pozwoliły systematycznie udoskonalać zasób danych.

Obszar całego kraju

Większość tego typu projektów tworzonych jest przez lub na zlecenie samorządów lokalnych, a zatem siłą rzeczy ograniczone są do niewielkiego obszaru. Emapa zdecydowała się na możliwie szeroką realizację projektu mapy turystycznej – m.in. pod względem zasięgu terytorialnego. Mapą turystyczną objęto cały obszar Polski. Choć wiązało się to zdecydowanie większą pracochłonnością i wymuszało dodatkowe rozwiązania w kwestii wizualizacji, okazało się istotnym argumentem na rzecz serwisu w oczach przyszłych użytkowników. Gdyby ograniczono mapę turystyczną jedynie do wybranych – nawet bardzo dużych obszarów – typu wybrzeże i tereny górskie, była uboższa o wiele informacji i przyciągnęła mniej osób. Najlepszym tego przykładem są rowerzyści, których liczba w naszym kraju w ostatnim okresie bardzo szybko rośnie. Kierowane do nich ścieżki rowerowe występują przecież głównie na terenach miejskich, a nie stricte turystycznych.

Bogate zasoby informacji

Jako bazę przyjęto „zwykłą” cyfrową mapę Polski autorstwa Emapy (wykorzystywaną w aplikacjach do nawigacji GPS czy w mapach on-line), wzbogaconą o dodatkowe atrybuty, z których część użytkownik może sam włączyć i wyłączyć, a część aktywowana jest automatycznie:

 • warstwę danych hipsometrycznych,
 • szlaki turystyczne,
 • POI turystyczne,
 • szczyty górskie,
 • wyciągi narciarskie,
 • nazwy geograficzne.

Hipsometria zawiera podkład odzwierciedlający ukształtowanie terenu. W pierwszych przybliżeniach widoczne jest rozróżnienie wysokości nad poziomem morza, zwizualizowane w powszechnie znajomy z podręczników do geografii sposób: od odcieni koloru zielonego (najniżej połączone obszary), przez odcienie koloru żółtego, po odcienie koloru brązowego (najwyżej położone obszary).

W kolejnych przybliżeniach zrezygnowano z tego typu wizualizacji na rzecz czytelności elementów mapy, a w jeszcze dalszych pojawiają się izohipsy, których siatka zagęszcza się w miarę przybliżania widoku mapy. Nieodłącznym elementem hipsometrii jest cieniowanie podkreślające różnice w wysokościach między poszczególnymi lokalizacjami.

Obok izohips w większych powiększeniach pojawiają się jeszcze:

 • szczyty górskie w postaci ikony, nazwy i wysokości,
 • wyciągi narciarskie w postaci linii prostych obrazujących ich przebieg oraz ikon przedstawiających typ wyciągu (krzesełkowy, orczykowy itp.),
 • POI turystyczne.

POI turystyczne to specjalna baza Punktów Użyteczności Publicznej istotnych z punktu widzenia turysty, podróżnika czy sportowca. Widoczne są w dwóch ostatnich przybliżeniach mapy. Baza ta obejmuje m.in. takie kategorie jak: bacówka, szopa, bufet górski, dworek, pałac, twierdza, grodzisko, latarnia morska, pomnik przyrod, schronisko górskie, punkt widokowy czy ruiny zamku.

Dodatkowym elementem współtworzącym mapę turystyczną są nazwy geograficzne, czyli baza nazw pasm górskich, dolin, przełęczy, regionów itp. Są one prezentowane – w odróżnieniu od zwykłych nazw – za pomocą tekstu przebiegającego po linii krzywej, aby możliwie dokładnie zobrazować położenie i przebieg poszczególnych elementów.

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne są dla użytkowników szczególnie istotnym elementem mapy turystycznej. To na nich skupia się uwaga większości użytkowników, to właśnie takich informacji najczęściej szukają. Warstwa ta została zatem opracowana wyjątkowo kompleksowo.

Z jednej strony, chcąc ująć temat możliwie szeroko, należało uwzględnić podział szlaków ze względu na sposób poruszania się czy ich rodzaj, np. szlaki piesze, szlaki rowerowe. Z drugiej zaś strony powinny one również odzwierciedlać tradycyjną kategoryzację szlaków ze względu na ich kolor: niebieski, zielony, żółty itd. Sytuację dodatkowo komplikowały trasy nietypowe – tematyczne czy regionalne, np. Szlak Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa. Rozważane były różne scenariusze, lecz jako że od samego początku celem Emapy było stworzenie jakościowo dobrego rozwiązania, ostatecznie zdecydowano się na możliwie szerokie wdrożenie - uwzględniające wszystkie wymienione wyżej kategoryzacje szlaków.

Jakie typy szlaków znajdziemy na Emapi.pl?

 • szlak pieszy – turystyczne i widokowe szlaki piesze; typ ten zawiera również większość szlaków „nietypowych”, jak szlaki regionalne czy okolicznościowe,
 • szlak rowerowy - rekreacyjne szlaki przeznaczone dla rowerzystów, głównie w terenie,
 • szlak konny – wyznaczone trasy konne uzupełnione dedykowanymi POI (stadniny, stajnie, punkty postojowe),
 • szlak narciarski – typ ten obejmuje wyznaczone narciarskie szlaki turystyczne i biegowe,
 • droga dla rowerów – w przeciwieństwie do szlaków turystycznych droga dla rowerów to część infrastruktury drogowej przewidziana do ruchu jednośladów; obejmuje zarówno wyznaczone specjalnie dla rowerzystów drogi (przebiegające zasadniczo w ośrodkach miejskich i nie podlegające kategoryzacji ze względu na kolor szlaku), jak również inne elementy infrastruktury rowerowej (śluzy, kontraruch, kontrapas czy punkty parkingowe – wiaty, bramy rowerowe); technicznie rzecz ujmując droga dla rowerów to bardziej część infrastruktury miejskiej niż szlak turystyczny, wpisująca się w zagadnienia zagospodarowania przestrzennego i eko-trendów miejskich, lecz jednocześnie kluczowa z punktu widzenia rowerzystów warstwa informacji.

Poza drogą dla rowerów w/w typy szlaków mogą występować również w każdej z kategorii szlaków turystycznych reprezentowanych przez kolory: niebieski, zielony, żółty, czerwony i czarny. Dla czytelnego przekazu, oprócz różnych kolorów i stylów linii (innych dla szlaków rowerowych, pieszych itd.) szlaki na Emapi.pl oznaczone są również odpowiednimi ikonami.

Jeśli informacje te są dla danego użytkownika niewystarczające, ma do dyspozycji dane szczegółowe przypisane każdemu szlakowi. Wystarczy kliknąć w linię lub ikonę szlaku, a pojawi się okno wyświetlające takie informacje, jak rodzaj czy nazwa szlaku.

Co więcej – Emapa pracuje właśnie nad udostępnieniem algorytmu wyznaczania tras po wybranych szlakach turystycznych, co byłoby zupełnym novum na rynku planerów internetowych. Lokalizacji.info udało się uzyskać informację, że opcja ta pojawi się w Emapi.pl wraz z wrześniową aktualizacją danych mapowych.

Z tak obszernym zasobem danych turystyczna mapa Polski dostępna na Emapi.pl jest jednym z wiodących tego typu rozwiązań na rynku. Dostępna jest nie tylko pod wskazaną domeną, ale również na urządzenia marki Garmin – stanowi podkład dla aplikacji PL Topo. Wszyscy poszukujący mapy turystycznej powinni być zadowoleni.

Komentarze
comments powered by Disqus
Newsletter
Zapisz się na bezpłatny newsletter.